Köpvillkor

Allmänna villkor
Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll. Efter att kund har tilldelats behörighet att lägga order via Sweeto ansvarar kunden för alla transaktioner som görs via kundens behörigheter i Webbshopen.

Betalningsvillkor
För privatpersoner sker försäljning vid en överenskommen adress med kontant betalning eller SWISH. Försäljning via Sweeto kan ske via SWISH, Payson faktura eller Payson direkt betalning (Visa eller annat kreditkort). Försäljning till företag sker mot faktura som normalt förfaller till betalning 14 dagar från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår en dröjsmålsränta på utestående belopp med 8% från förfallodagen samt en påminnelseavgift om 60 SEK. Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske snarast. Faktura som betalmetod gäller endast på köp över 1999 SEK inklusive moms.

Leveranstid
Sena leveranser av beställda varor kan förekomma vid högre arbetsbelastning. Skulle leveranstiden passera uppgiven maximal leveranstid har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 15 dagar. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid inte lämnas då detta ligger utanför vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara riktig har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 15 dagar.

Leveranssätt
Leverans sker för privatperson normalt genom avhämtning eller med en lämplig fraktfirma. Normal leveranstid 1 till 3 vardagar från vårt lager och 4 till 7 dagar från vår leverantörs lager. På helgdagar sker inga leveranser från samtliga budfirmor. För företag sker leveranser normalt genom avhämtning eller med Företagspaket före klockan 16:00. Annan speditör kan användas vid överenskommelse.

Fraktkostnad
För leverans med Postens Postpaket debiteras en fraktkostnad om 59 SEK. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t ex bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Vid köp över 400 SEK bjuder Sweeto alltid på frakten.

Outlöst försändelse
För försändelser som ej är utlösta debiteras köparen en avgift f n 250 SEK inklusive moms för att täcka Sweetos transport- och administrationskostnader.

Transportskada
Kontrollera alltid er leverans vid uthämtning. Om godset verkar skadat på grund av defekt kartong packa alltid upp och kontrollera själva varan. Vid transportskadad produkt (fysisk skada på varan) skall kunden omgående kontakta budfirman och reklamera produkten. Kontakta sedan Sweeto på e-post adress info@sweeto.se och uppge order- eller fakturanummer samt budfirmans reklamationsnummer.

Privatkonsumentens ångerrätt vid distansavtal
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från dess att du mottagit din beställning, på köp gjorda i distans. Köp gjorda eller avslutade med fysiskt bemötande, t.ex. bokning via e-post för att senare hämta och betala vid angiven adress, omfattas ej av ångerrätten.
– Köp och betala vid fysiskt bemötande (oavsett betalsätt) – Lagen om distansavtal gäller ej
– Köp och betala i webbshop (eller andra medel) för hemleverans (oavsett betalsätt) – Lagen om distansavtal gäller

Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Observera dock att det finns undantag där ångerrätten Inte gäller. Detta regleras i Kap 2, 11 § och innefattar bland annat:
– En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal. (T.ex. förbrukningsprodukter).
– Produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas.
– En förseglad ljud- eller bildupptagning (t.ex. DVD-film) eller ett förseglat datorprogram/spel (inkl. konsolspel) och förseglingen har brutits.
– En vara som tillverkats efter kundens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.

För att nyttja din ångerrätt behöver du ångra dig muntligen eller skriftligt inom 14 dagar från att du mottagit din beställning.
Detta skall göras till vår kundtjänst på e-post, info@sweeto.se. Du står själv för returfrakten och ansvarar för att produkten är väl paketerad och når Sweeto oskadad.
Vi rekommenderar därför att du kontaktar vår kundtjänst i samband med din ånger, innan produkten returneras.

Om det underlättar för din del går det givetvis bra att återlämna ditt ångrade köp vid en angiven mötesadress, istället för att frakta produkten till oss.

Adress för retur av Postnord eller annan retur metod är:

Sweeto AB
Östergärde Industriväg 53
417 29 Göteborg
Märk: Retur av ordernr XXXXXX

Ångerblankett ska bifogas vid ångrat köp: Ladda ner konsumentverkets ångerblankett här http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Privatkonsumentens reklamationsrätt
I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 1 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall lämnas till Sweeto inom 2 veckor från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 2 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom 1 år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan.
Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med ordernummer. Varan skall vara förpackad i budfirmans godkända ytteremballage (t ex wellpappkartong). Reklamationsärenden som kommer till Sweeto utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

Garanti
Respektive tillverkares garantivillkor gäller, minimum 1 år samt upp till tillverkares angivna garantiperiod beroende på produkt. För Sweeto eget fabrikat, lämnas 6 månaders funktionalitet garanti från och med leveransdatum. Alla garantier som specificeras på är giltiga i Sverige och i de fall där produkten behöver skickas till tillverkare utanför Sverige åtar sig Sweeto att bekosta frakt och utföra eventuellt administrativt arbete. Visar det sig att produkten ej är defekt debiteras kunden en avgift f n 2000 SEK inklusive moms för att täcka Sweetos transport- och administrationskostnader.
Garanti lämnas ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt inte används på anvisat sätt. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med ordernummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Garantiärenden som inkommer till Sweeto utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd. Garanti ges först när Sweeto mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Sweetos ansvar för fel
Föreligger det fel som Sweeto ansvarar för, åtar sig Prodeff att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpet. Prodeff kan komma att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till en av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande i de fall där tillverkaren åtagit sig att för Sweetos räkning avhjälpa fel i en vara. Sweetos ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Sweeto åtar sig således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompatibilitet, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete, skadebringande egenskaper eller annan ekonomisk skada. Sweeto åtar sig inte heller något ansvar för någon typ av fysisk skada på befintlig utrustning och allt runt omkring den befintliga utrustningen.

Privatkonsumentens ansvar för fel
Sweetos ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (SFS 1990:932). Kunden har rätt till ersättning för de kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamation. För att erhålla ersättning måste du visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att du verkligen tillfogats en förlust. Du skall som kund vidta rimliga åtgärder för att begränsa din förlust samt försöka hålla nere kostnaderna som uppstår i samband med reklamationen.

Skydd av personuppgifter
I samband med din registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara eller tjänst du som kund önskar få levererad. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta personuppgifter till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans.

Övriga villkor
I fall tvist uppstår mellan Sweeto och privatkonsument följer Sweeto alltid ARN:s rekommendationer.

Villkor vid betalning mot Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar Payson med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer (endast företag). Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat väljs vid köptillfället. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger. För att betala mot Faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som utförs vid köpet. Företag som betalar mot Faktura måste vara registrerade i Sverige. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan, via Plusgirokonto och OCR-nummer.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Det debiteras även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid betalning med Faktura/PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Villkor vid delbetalning av Faktura

På en mottagen Faktura kan det i vissa fall framgå ett ”minsta belopp att betala”, om du väljer att betala detta belopp eller ett annat belopp lägre än det totala fakturabeloppet så ingås ett kontokreditavtal. Payson erbjuder dig att, efter godkänd kreditprövning teckna ett kontokreditavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Om du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden – den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill du i detta fall ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan du kontakta Svea Ekonomi AB på telefon 08–51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea Ekonomi AB, om du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

Vid frågor så kan du ringa 08–51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

Fullständiga Delbetalningsvillkor.

Villkor vid Delbetalning

Payson erbjuder dig att vid köptillfället, efter godkänd kreditprövning teckna ett delbetalningsavtal med vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val du gjort. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

*Delbetala räntefritt:
3 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 95 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%
6 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 195 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%
12 mån räntefritt; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 0,00%

Delbetala räntebärande (vid ordervärde över 5000 kr):
24 månader; Uppläggningsavgift 295 SEK; Aviavgift 29 SEK; Ränta 9,95%

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 295 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 12,70 %.

Fullständiga Delbetalningsvillkor

Villkor vid Kort & Direktbanksbetalning

Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt betala med Payson. Vi samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Policy för betalning via Payson

Vissa varor och tjänster tillåts inte betalning för via Paysons tjänst, detta kan bero på att de strider mot Sveriges lag, inte är förenliga med Paysons Policy eller att vissa av Paysons samarbetspartners inte accepterar verksamheten.

Varor och tjänster som listats nedan är förbjudna att utföra betalning för, samt att ta emot betalning för, via Paysons tjänst. Brott mot denna policy förenas med avstängning från Paysons tjänst enligt punkt 14.2 i Användaravtalet. Payson har rätt att avvisa godkänd debitering, om det finns anledning att anta att den skulle strida mot denna Policy.

Förbjudna varor/tjänster
Droger, narkotika, även vissa olämpliga substanser
Pornografiskt material (t.ex. film, bilder, streaming)
Webbkamerashow, prostitution
Begagnade underkläder
Läkemedel, medicin samt prestationshöjande kosttillskott och hälsopreparat
Piratkopierat material (t.ex. musik, programvaror, klädesplagg, väskor)
Betting
Onlinespel där man kan vinna pengar
Donation och medlemskap i rasistiska föreningar/ föreningar som förespråkar hat
Välgörenhets- och biståndsorganisationer som saknar 90-konto hos Plusgirot eller motsvarande Bankgiro
Licensbelagda vapen
Finansiella tjänster inklusive finansiell rådgivning

Tillåtet med restriktioner
Alkohol
Tobak (t.ex. snusvaror, cigaretter, cigarrer)
Sexhjälpmedel
Vitaminer, kosttillskott och hälsopreparat
”Lägsta unika bud” auktioner
Öresauktioner
Dejtingtjänster
Jakttillbehör och knivar
Personskyddsutrustning
Andelsspel hos bolag godkänt av lotteriinspektionen
Pyramidverksamhet/försäljning och ”multi level marketing”
Bolag med hemvist utanför Sverige
Anonymiseringstjänster (inkluderat VPN-tjänster)

OBS! Enskild bedömning sker alltid.

Paysons integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvar
1.1 Payson, organisationsnummer 556646-2858, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Paysons behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204).

1.2 Behandlingen av personuppgifter vid betalning med Payson (Bolaget) sker efter det att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen.

1.3 Behandlingen har stöd i 10 och 15 §§ personuppgiftslagen. Payson behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och lagen (2010:751) om betal-tjänster (betaltjänstlagen).

2. Personuppgiftsbehandling
2.1 Bolaget samlar in grundläggande personuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress) och i förekommande fall utökade personuppgifter (personnummer, adress, kontaktuppgifter och uppgifter om bankkontonummer, IP-nummer) från Medlem i samband med att denne använder Bolagets tjänster.

2.2 Uppgifterna används av Payson för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Payson, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

2.3 Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med Medlem. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

2.4 Paysons Medlemmar samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och SMS samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och SMS regleras i marknadsföringslagen.

2.5 Personuppgifter kan lämnas ut till Paysons samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

3. Bevarande av personuppgifter
3.1 Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess Medlemmen själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

3.2 Payson bevarar Medlems personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

4. Gallring av personuppgifter
4.1 Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras enligt bokföringslagens regler (sju år), undantaget är personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.

4.2 Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.
Ett aktivt användarkonto som är i bruk kommer inte gallras/avpersonifieras. Ett användarkonto med innestående medel/saldo kommer inte att gallras/avpersonifieras utan Medlems samtycke. Undantaget användarkonton som spärrats enligt 14.2a i Bolagets Allmänna Villkor. Samtycke efterfrågas via e-post med regelbundet intervall efter sju år av inaktivitet på Payson tjänst, med inaktivitet avses en Medlem som inte utfört transaktioner, loggat in på sitt användarkonto eller kommunicerat med bolaget. Vid uteblivet svar gällande samtycke kan användarkontot ändå gallras efter ytterligare ett (1) år och efter minst fyra skickade påminnelser. Eventuella innestående medel tillgodoräknas då Bolaget.

5. IT-säkerhet
Payson vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen.

6. Spärrlista
En privatperson har möjlighet att spärra sitt personnummer från att användas i Paysons tjänster. Efter att ha säkerställt att personen är behörig att spärra personnumret kan ett sådant önskemål tillgodoses genom att läggas till en s.k. spärrlista. Behörig person måste skriftligen återkalla spärren för att personnumret åter ska kunna användas i Bolagets tjänster.

7. Personuppgiftsombud
Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha två registrerade Personuppgiftsombud. Det åligger Personuppgiftsansvarig (Bolaget) att utse dessa personer.

8. Registerutdrag
Alla Paysons Medlemmar har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Paysons personuppgiftsombud som nås på:
Payson Att: PuL ombud, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna