ALA Diskmedel 750ml

Ala

20:- 16:- ex. moms

Slut i lager

Artikelnr: 5003-P Kategori: Etikett: Varumärke:

(SE)Diskmedel
ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER OCH FUNKTIONER: Rengör enkelt din disk genom
att använda mindre, tack vare dess förstärkta formula med extra
oljeborttagningsfunktion. Den rengör och tar enkelt bort vattenfläckar,
olja och smuts på din disk. Tillsätt 1 kopp (150 ml) flytande diskmedel
till vattnet (varmt-3-4 liter)till vattnet du ska diska i och blanda.
Använd den sedan för din diskning.
TILL KONSUMENTENS UPPMÄRKSAMHET:Se till att läsa bruksanvisningen.
Håll borta från barn. Förvaras åtskilt från livsmedel. Använd inte
för rengöring av händer, ansikte, kropp och livsmedel. Skölj din disk
med mycket vatten efter användning. Undvik långvarig kontakt mellan
händerna och rengöringsmedel för att skydda huden. Orsakar allvarlig
ögonirritation. Använd skyddshandskar /skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort
kontaktlinser om du har i dina ögon. Fortsätt skölja. Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.
Kassera innehållet / behållaren på en godkänd deponi. Förvara på en sval plats borta från direkt solljus.
PRODUKTSAMMANSÄTTNING: Anjoniska aktiva substanser 5-15%, amfotert aktivt ämne.

Beskrivning