Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Biotol Fettlöser 1L

Biotol

40 :- 32 :- ex. moms

Artikelnr: 1602-P Kategori: Etikett: Tillverkare:

Beskrivning

Biotol 1 liter

(SE) Användning: Löser smuts, tuffa fläckar och envisa oljor på några sekunder tack vare dess speciella formel. Det ger professionell hygien på många oljiga ytor du kan tänka dig, från ugn, kläder till soffor. Behövs ej spädas ut, spray endast på ytan du vill rengöra och torka bort med trasa. Detta medel  har ej blekande effekt och är vattenbaserat.

Sammansättning av produkt: Desonierat vatten, <% 5 natriumhydroxid, parfym : (LIMONENE), färgämne.

Säkerhetsanvisningar

Det irriterar huden. Orsakar allvarlig eugonirritation. Om du måste soka medicinskt råd, ha produktförpackningen händer från etikett till händer. Förvara utom räckhåll för barn. Läs label före användning.

Tvätta händerna noggrant efter hantering. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta bortkontlinser, enligt om de finns och detta är lätt att. Fortsatt att skölja. Vid hudirritation: Sök medicinskt råd / hjälp. Om ögonirritation fortsätter: Sök medicinskt råd / hjälp. Skyddas från värme, heta ytor, gnistor, kissen eld och andra antändningskällor. Ingen Rökning. Spraya inte mot en kissen låga eller andra antändningskällor.

Får ej punkteras eller brännas, även efter användning. Undvik inandning av dimma. Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och underlätta andningen.

Skyddas från solljus. Far inte utsättas

för temperaturer över 50°C.

Konsumentkontakt:

Sweeto Scandinavia AB

Tel: +46 707 184779

Epost: info@sweeto.se

www.sweeto.se

Beskrivning