Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Omo Universal XXXL Flytande Tvättmedel 5L

Omo

214 :- 171,20 :- ex. moms

Artikelnr: 1560-P Kategori: Etikett: Tillverkare:

Beskrivning

Omo flytande tvättmedel 5L

(SE) Ingredienser: 5-15% Anjoniska tensider,
Nonjoniska ytaktiva ämnen.5% Enzym, optisk blekmedel, dofter,
polykarboxylater, tvål, butylfenylmetylpropionell, citronellol, bensisotiazolinon.

VARNING: FÖRVARAS OÅTKOMLIGT
FÖR BARN H319. ORSAKAR ALLVARIG ÖGONIRRITATION.
SKÖLJ VARSAMT MED VATTEN
I FLERA MINUTER.
TA OMEDELBART BORT LINSER.
VID LÅNGVARIG IRRITATION UPPSÖK LÄKARVÅRD.

Beskrivning