Omo Universal XXXL Pulver Tvättmedel 7Kg

Omo

255:- 204:- ex. moms

Slut i lager

Artikelnr: 999-P Kategori: Etikett:

Omo pulver tvättmedel  7kg

(SE) Ingredienser:  5-15% anjoniska tensider.
 <5% Syrebaserade blekmedel, nonjoniska tensider,
polykarboxylater, tvål, fosfonater, dofter, optiska
vitmedel, enzymer, bensylsalicylater, hexyl cinnamal

VARNING: FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN H319.
ORSAKAR ALLVARIG ÖGONIRRITATION. SKÖLJ VARSAMT MED VATTEN I FLERA MINUTER.
TA OMEDELBART BORT LINSER. VID LÅNGVARIG IRRITATION UPPSÖK LÄKARVÅRD.

Beskrivning