Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Persil Gel Flytande Tvättmedel 3900ml Bahar

Persil

148 :- 118,40 :- ex. moms

Slut i lager

Artikelnr: 1503-P Kategori: Etikett: Tillverkare:

Beskrivning

Persil flytande tvättmedel med vårblomdoft

(SE)Innehåll: 5-15% Anjoniska aktivt medel, <s5% Nonjoniska aktivt medel,Tvål, Fosfonat; Även enzym, Optisk vitmedel,Parfym:(Citron); Innehåller konserveringsmedel: (Metylisotiazolinon, Bensisotiazolinon).

VARNING: Innehåller 2-metylisotiazol-3 (2H) -on. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Om läkare behövs, ha behållaren eller etiketten tillgänglig. Förvara utom räckhåll för barn. Använd skyddshandskar / ögonskydd. VID HUDEN: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår: Kontakta läkare. Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationell lagstiftning.

Konsumentkontakt:

Sweeto Scandinavia AB

Tel: +46 707 184779

Epost: info@sweeto.se

www.sweeto.se