Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Persil Gel Flytande Tvättmedel 3900ml Ros

Persil

148 :- 118,40 :- ex. moms

Slut i lager

Artikelnr: 1506-P Kategori: Etikett: Tillverkare:

Beskrivning

Persil flytande tvättmedel med rosdoft

(SE) Innehåll: 5-15% Anjoniskt aktivt medel, <5% Nonjoniskt aktivt medel,
Tvål, Fosfonat; Även enzym, Optisk vitmedel,Parfym (alfa-isometyljonon, citronellol, kumarin);
Innehåller konserveringsmedel: (metylisotiazolinon, bensisotiazolinon).

VARNING: Innehåller 2-metylisotiazol-3 (2H) -on. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation. Om läkare behövs, ha behållaren eller etiketten tillgänglig.
Förvara utom räckhåll för barn. Använd skyddshandskar / ögonskydd. VID HUDEN: Tvätta med mycket tvål och vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra.
Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår: Kontakta läkare. Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationell lagstiftning.