PERSIL GEL Flytande Tvättmedel 4290ml COLOR (4st)

Persil

155:- 124:- ex. moms

Slut i lager

Artikelnr: 1504-P Kategori: Etikett:

Persil flytande tvättmedel 4200 ml för färgade kläder

(SE)Innehåll: 5-15%  Anjoniskt aktivt medel, <5% Nonjoniskt aktivt medel, Tvål, Fosfonat; Även Enzym, Parfym :(Citron); Innehåller konserveringsmedel: (metylisotiazolinon, bensisotiazolinon).

VARNING: Innehåller 2-metylisotiazol-3 (2H) -on. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Om läkare behövs, ha behållaren eller etiketten tillgänglig. Förvara utom räckhåll för barn. Använd skyddshandskar / ögonskydd. VID HUDEN: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår: Kontakta läkare. Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationell lagstiftning.

Konsumentkontakt:

Sweeto Scandinavia AB

Tel: +46 707 184779

Epost: info@sweeto.se

www.sweeto.se